Jak je vám asi jasné, sexmasáž je specifickým druhem fyzické i psychické relaxace. Jde o potěchu těla i duše, která, jak už pojmenování tohoto typu masáže napovídá, úzce souvisí s lidskou sexualitou. Nabízí unikátní spojení intimity, odpočinku a uvolnění. Přináší fyzickou, ale i emocionální pohodu. Tento typ masáže se vyznačuje kombinací tradičních masážních technik s prvky, které zvýrazňují senzualitu a vzájemné spojení mezi dvěma lidmi. Dnes se podíváme, jak takovou masáž vnímat a jak k ní přistupovat, aby byl váš zážitek co nejpříjemnější.

 

Sexmasáž – porozumění potřebám druhého člověka

Základem sexuální masáže je vzájemný respekt a porozumění potřebám druhého člověka. Je důležité si uvědomit, že každý jedinec je jiný a má rozdílné preference. Komunikace a citlivý přístup jsou klíčovými faktory každé takové procedury. Umožňují dosáhnout harmonického a ve všech ohledech uspokojujícího zážitku. Vzájemné naslouchání a ochota experimentovat mohou otevřít nové dimenze intimity a blízkosti. Důraz na uvolnění a pohodlí obou partnerů, případně poskytovatele profesionální masáže a klienta, vytváří prostředí, ve kterém se mohou oba cítit bezpečně a uvolněně. Pozornost věnovaná detailům, jako jsou atmosféra, teplota místnosti nebo použití příjemných vonných olejů, může značně zlepšit celkový zážitek.

Výběr prostředí

K sexu se dá přistupovat různě. Podobné je to i s erotickými masážemi. Přemýšlíte, co je pro požitek z takové masáže obzvláště důležité? Ano, je to například prostředí. Prostředí, ve kterém masáž probíhá, hraje velkou roli v celkové úrovni zážitku. Ideální je klidný, zcela soukromý prostor, kde se oba aktéři erotické masáže mohou cítit zcela uvolněně. Světla by měla být tlumená. K lepšímu a intenzivnějšímu prožitku může přispět také příjemná, relaxační hudba. 

Prostor by měl být každopádně dostatečně vyhřátý, aby se klient cítil uvolněně a pohodlně a nebyla mu zima. Důležitým prvkem je také výběr vhodného masážního prostředku, který může být obohacen o esenciální oleje pro zvýšení relaxačního efektu. Nezbytnou součástí je i pohodlná masážní plocha, která by měla být dostatečně měkká a zároveň podpůrná.

7 důležitých faktorů, které ovlivní požitek z masáže:

  1. Klidné a soukromé míst.
  2. Příjemná a vstřícná atmosféra 
  3. Tlumené světlo
  4. Příjemná relaxační hudba
  5. Teplé prostředí
  6. Vhodný masážní prostředek, možná s esenciálními oleji
  7. Pohodlná masážní plocha

 

Technika a její dokonalé zvládnutí

Při sexmasáži mohou být použity rozmanité techniky. Od jemných doteků až po velmi intenzivní masážní hmaty. Důležité je, aby byla osobě, jíž je takovýto druh procedury poskytován, věnována patřičná pozornost. Jde především o reakce na konkrétní masážní úkony. Intenzita a styl masáže by měly odpovídat tomu, jak na ně partner či klient reagují. Je také užitečné experimentovat s různými druhy olejů a typů esencí, které mohou významně umocnit smyslový zážitek a přidat proceduře další rozměr. 

Citlivá komunikace je přitom samozřejmě klíčová. Ptát se na to, co se druhému líbí a co nikoliv, je pochopitelně potřeba. Doteky jsou ve vztahu důležité. Erotická masáž však může být nejen o fyzickém potěšení, ale také o vytváření hlubokého emočního spojení mezi partnery. U vztahu mezi profesionálem a jeho klientem to je samozřejmě jiné. Ale i tam lze navodit atmosféru souznění.

Význam soustředění a vnímání

Během masáže je naprosto klíčové být plně koncentrován na potřeby a reakce partnera či klienta. Je však rozumné vnímat rovněž vlastní pocity. Vnímání každého dotyku a reakce těla vede k hlubšímu propojení a zvyšuje intenzitu zážitku. Je důležité být vnímaví k měnícím se potřebám a dbát na maximální pohodlí partnera. Jde přitom jak o správné vnímání tlaku, tak o vnímání rychlosti pohybů. Komunikace, ať už verbální nebo neverbální, hraje v udržení souladu a porozumění velmi důležitou roli.

 

Oboustranný souhlas je nezbytný

Ať už se bavíme o vztahu profesionální masérky či maséra s klientem nebo o vztahu dvou partnerů, pro každou sexuální masáž je samozřejmě zcela nezbytný oboustranný souhlas. Je důležité mít na paměti, že bez respektování vůle a pocitů druhého, je taková procedura v podstatě bezcenná. Vše by mělo probíhat s plným souhlasem obou stran a za respektování osobních hranic. 

Opět zde hraje klíčovou úlohu pečlivá komunikace. Je nezbytné navodit takovou atmosféru, ve které se člověk cítí pohodlně a uvolněně. Vzájemná důvěra a otevřenost jsou základem pro zdravé a pozitivní interakce, které přispívají k celkovému pohodlí a spokojenosti s touto procedurou.

Komunikací k dokonalé intimitě

Dokonalé intimity mezi partnery, která může dojem z erotické masáže ještě umocnit, lze dosáhnout kvalitní komunikací. Otevřený hovor o pocitech, touhách a případných obavách může vytvářet silné pouto důvěry a porozumění. Sdílení pocitů, myšlenek a emocí umožňuje partnerům lépe se poznat. Kromě verbální komunikace je důležitý také fyzický kontakt. Jde přece jen o masáž. Navíc se sexuálním “nábojem”. Kromě masáže erotogenních zón, může být vhodné také objímání, držení za ruce nebo jemné doteky. Pomáhá to posílit intimní vazbu. 

  • Používejte dotyky, které budou pro oba příjemné.
  • Komunikujte o tom, co se vám líbí a co byste chtěli zkusit.
  • Experimentujte s různými smyslovými zážitky (vůně, zvuky, teplota).

 

O co jde především?

Sexuální masáže mohou nabídnout jedinečné spojení intimních doteků a relaxace, třeba jako při nuru masážích. To v případě partnerského vztahu vede k hlubšímu prožitku vzájemné blízkosti a k pocitu uvolnění a souznění. Významným aspektem takové masáže je schopnost posílit emocionální pouto mezi partnery. Ve hře není tedy jen obohacení jejich sexuálního života. U profesionální masáže jde pak samozřejmě hlavně o to, v maximální možné míře uspokojit klienta.

Chystáte se za masáží do nějakého salonu nebo hodláte touto formou erotiky obohatit svůj partnerský vztah?

Markéta Jeřábková