Založení s.r.o. je krokem, o kterém snad každý z nás někdy uvažoval. Společnost s ručením omezením je v současné době nejpopulárnější forma společnosti využívaná k podnikání. Od účinnosti nového zákona o obchodních korporacích ji může založit i jediný společník s minimálním vkladem do základního kapitálu společnosti ve výši 1 Kč.

Pokud se rozhodnete se ke své vysněné společnosti propracovat sám, prvním krokem by mělo být sepsání společenské smlouvy, anebo zakladatelské listiny, nemáte-li společníky. K sepsání tohoto dokumentu budete muset navštívit notáře.

Náležitostmi zakladatelského právního jednání je pak sídlo spolčenosti, jméno neboli obchodní firma, pod kterou budete podnikat, předmět podnikaní, výše vkladů připadající na jednotlivé společníky, výše základního kapitálu a další náležitosti podle zákona o obchodních korporacích.

Sídlo si můžete zvolit v podstatě kdekoli, klidně i u vás doma, stačí jen připojit dokument dokládající váš právní důvod užívání místa sídla. I obchodní firmu si můžete zvolit dle libosti, avšak musíte dávat pozor, aby se nejednalo o název klamavý či zaměnitelný s již existující společností

Vaše společnost nevznikne sepsáním zakladatelského dokumentu, ale až zápisem do obchodního rejstříku, o který musíte požádat příslušný rejstříkový soud. Návrh se podává na předepsaném formuláři a je k němu zapotřebí přiložit další dokumenty jako například živnostenské nebo jiné oprávnění pro zvolený předmět podnikání a další. Posledním krokem je pak registrace vašeho vlastního s.r.o. u finančního úřadu.

Ready made s.r.o. snadno a rychle

Založení s.r.o. se sebou přináší mnoho papírování a běhaní po úřadech, které zabere hodně času. Z tohoto důvodu se na trhu vyskytují společnosti, které nabízejí založení s.r.o. na klíč přesně podle vašich potřeb. Ať už se však rozhodnete jakkoli hlavní ingrediencí je především elán a chuť do podnikání.

Markéta Jeřábková